Login

Hasło

referencje_certyfikat

Wyślij zapytanie

VI KONFERENCJA “Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze” podczas XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO

Podczas tegorocznego XXVI MSPO 2018 w Kielcach, 6 września w czwartek odbyła się w Centrum Konferencyjnym – Sala Konferencyjna KAPPA , Targi Kielce S.A. VI KONFERENCJA – BIZNES Z WOJSKIEM TO PEWNE PIENIĄDZE Organizatorami Konferencji byli: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa oraz Targi Kielce S.A. Aktualna, VI Konferencja była prowadzona w dotychczasowej formule. Zachodzące zmiany zewnętrzne jak i wewnętrzne w naszym kraju , wymuszają wprowadzenie korekty planów przewidzianych dla naszych Sił Zbrojnych w zakresie zabezpieczenia technicznego i materiałowego , obejmujących lata 2018 – 2022 roku oraz przegrupowanie zabezpieczonych na ten okres pokaźnych środków finansowych. Przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zostały  przedstawione priorytety w zabezpieczeniu logistycznym całych Sił Zbrojnych RP , uwzględniające potrzeby oraz tendencje i kierunki zmian zaplanowanych w latach 2018 – 2022 we wszystkich Służbach Materiałowych zaopatrujących Siły Zbrojne. Omówione były również planowane inwestycje w obiekty wojskowe i ich wyposażenie oraz potrzeby wojskowej służby zdrowia w obecnych realiach i stojących przed nią wyzwań. Tegoroczną nowością niewątpliwie była prezentacja Naczelnika Wydziału Współpracy z Przemysłem Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, przybliżył ona tematykę działań MON we wspieraniu krajowych przedsiębiorców sektora obronnego, w celu zwiększenia zaangażowania polskich firm na rynkach zagranicznych. Krajowi przedsiębiorcy sektora zbrojeniowego posiadają w swoich portfolio rozwiązania na światowym poziomie oraz są w stanie przedstawiać atrakcyjne oferty zarówno pod kątem finansowym jak i technicznym. Przedstawiony został aktualny stan formowania Wojsk Obrony Terytorialnej a przede wszystkim poczynione i planowane zakupy wyposażenia i sprzętu dla poszczególnych jednostek WOT.

Głównym celem konferencji było zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z wojskiem, a także przedstawienie narzędzi, mechanizmów oraz regulacji prawnych dotyczących sprzedaży towarów i usług dla Sił Zbrojnych i na  rynki zagraniczne.

Tematyka konferencji została tak dobrana, aby przybliżyć przedstawicielom przemysłu najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowania się do przetargów, a prelegentami byli doświadczeni eksperci na co dzień pełniący służbę w Inspektoracie Wsparcia SZ i Dowództwie WOT oraz instytucjach MON: – Narzędzie wsparcia firm polskiego sektora obronnego przez MON na rynkach zagranicznych – doświadczenia i przyszłość – płk Bogdan FRASOŃSKI – Naczelnik Wydziału Współpracy z Przemysłem Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON;

– Wojska obrony terytorialnej a nowoczesne technologie – płk Artur Dębczak – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;

– Jak skutecznie sprzedać usługi i sprzęt dla Sił Zbrojnych – ppłk Jacek Szmalemberg – Szef Wydziału Technicznego 4 RBM;

– Problematyka certyfikacji AQAP w resorcie Obrony Narodowej – dr inż. Witold Pokora;

– Zautomatyzowany proces hydrograficzny – przełom w dziedzinie nakładania wzorów – pan Łukasz CENDER – CS VETERANS.

Spodziewany efekty to: wzrost zainteresowania przedsiębiorców przetargami organizowanymi przez jednostki Inspektoratu Wsparcia, poprawa jakości składanych ofert, zwiększenie sprawności i dostępności sprzętu oraz optymalizacja kosztów i poprawa jakości towarów i usług oferowanych wojsku. Podsumowaniem konferencji była merytoryczna dyskusja dotycząca poruszanych zagadnień.

Uczestnikiem VI KONFERENCJI “Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze” podczas XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO był również dyrektor programowy MJJ Consulting Egroup. W mieniu dyrektora składamy serdeczne podziękowania Moderatorowi Konferencji Szanownemu Panu Krzysztofowi  Pytlarz za profesjonalną i niezwykle ciepłą opiekę nad uczestnikami konferencji.

 Źródło:

https://iwspsz.wp.mil.pl

www.targikielce.pl