Login

Hasło

referencje_certyfikat

Wyślij zapytanie

Szkolenia otwarte

1. Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym.
2. Prawo zamówień publicznych w projektach WE.
3. Rozwijanie kompetencji menedżerskich. Psychologia podejmowania decyzji. Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją.
4. Marketing i planowanie strategiczne w organizacji.
5. „Esencja marki”. Strategie sprzedażowe. Pozycjonowanie produktu.
6. Systemy zarządzania jakością w oparciu o PN EN ISO 22000:2006;PN EN ISO 19011:2012.
7. Wdrażanie i stosowanie Zasad Systemu HACCP opartego na GHP i GMP.
8. Audytor jakości-ISO 22000:2006; ISO 19011:2012.
9. Walidacja i weryfikacja procesów produkcyjnych w sektorze spożywczym.
10. BHP dla pracodawców i pracowników. Zarządzanie wg.PN-N/BS 18001.
11. Audytor HACCP w żywieniu zbiorowym.
12. Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności i żywienia w oparciu o Zasady Systemu HACCP.
13. Postępowanie w trakcie i po wdrożeniu HACCP- walidacja i weryfikacja systemu HACCP.
14. Inwentaryzacja w drodze spisów z natury rzeczowych i pieniężnych składników. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
15. Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej. Księga przychodów i rozchodów w praktyce.
16. Kompetencje menedżerskie –HR.
17. Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia dokumentacji. Ochrona danych osobowych.