Login

Hasło

referencje_certyfikat

Wyślij zapytanie

Szkolenia dedykowane

            Dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów, MJJ Consulting Egroup proponuje specjalistyczne zamknięte szkolenia. Indywidualne podejście pozwala na uwzględnienie specyficznych dla danej grupy aspektów zarządzania, produkcji i usług. Zarówno zakres szkolenia, indywidualny program, jak i trenerzy w pełni dostosowane są do wymagań klienta. Specjalistyczne szkolenia prowadzone są wewnątrz organizacji klienta. Program szkolenia jest wyceniany na podstawie rzeczywistych godzin szkolenia, indywidualnych dedykowanych materiałów, jak i oczekiwanych rezultatów (ewaluacja, egzamin). Szkolenia dedykowane obniżają koszty podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia przez zorganizowanie szkolenia bezpośrednio u klienta.

           Zarówno personel MJJ Consulting Egroup, jak i trenerzy zabezpieczający logistykę szkolenia oraz sam proces kształcenia, w formie pisemnej zobowiązują się do zachowania tajemnicy służbowej wynikającej z ustawy o ochronie informacji niejawnych, które mogłyby narazić na szkodę interes uczestników, jak i zamawiającego usługę.

 

Szkolenia dedykowane zrealizowane :

 

1.Strategie reklamowe, psychologia reklamy i zachowań konsumenckich.

2. Zarządzanie marką- branding- strategia komunikacji. Strategie sprzedażowe, tożsamość z klientem. Pozycjonowanie na rynku.

3.Przywództwo w organizacji, delegowanie zadań. Psychologiczne podejmowanie decyzji lidera.

4.Nadzór pośredni i bezpośredni w żywieniu zbiorowym typu zamkniętego. Monitoring
i identyfikowalność zagrożeń zdrowotnych w oparciu o Zasady Systemu HACCP. Zatrucia pokarmowe-prewencja i działania naprawcze.

5.Skuteczne public relations. Kreatywność-budowanie kontaktów z klientami.