Login

Hasło

referencje_certyfikat

Wyślij zapytanie

Rekonwersja

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Pomoc rekonwersyjna nie polega na wyręczaniu żołnierzy w poszukiwaniu nowej pracy, lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej, aktywności i pomaganiu w poszukiwaniu pracy zgodnej
z wykształceniem, predyspozycjami i wymaganiami.
Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

  • dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
  • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej “COAZ”;
  • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej “OAZ”;
  • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych;
  • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej “WBE”.

Warunki uzyskania pomocy rekonwersyjnej.

– wybór kierunku szkolenia;
– wybór instytucji (ośrodka) szkoleniowej;
– zredagowanie wniosku;
– zgoda dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej w przypadku żołnierzy zawodowych;
– przesłanie (złożenie) wniosku wraz z niezbędnymi danymi do celów podatkowych do (w) WKU ( JW.);
– pozytywna decyzja dyrektora WBE.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela dyrektor WBE w formie decyzji. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku   kierowanego do dyrektora WBE, za pośrednictwem kierownika OAZ złożonego
w jednostce wojskowej.
Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego
w WSzW lub WKU do dyrektora  WBE. za pośrednictwem kierownika OAZ (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

TELEFONY I ADRESY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ REKONWERSJĄ KADR W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Zespół ds. Polityki Rekonwersji DSS MON

Adres: 00-911 Warszawa, Al.Niepodległości 218
Telefon CA: (26) 184-55-99
Fax CA: (26) 184-04-32

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie

Adres: 02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
Telefon CA: (26) 182-66-78
Fax CA: (26) 182-66-74
e-mail: wcaz@wp.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy

Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
Telefon CA: (26) 141-53-06
Fax: (26) 141-53-19
e-mail: oazbydgoszcz@pow.mil.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni

Adres: 81-209 Gdynia, ul. M.C. Skłodowskiej 2
Telefon CA: (26) 126-55-14
Fax: (26) 126-55-52
e-mail: oazgdynia@wp.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie

Adres: 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3
Telefon CA: (26) 113-49-79
Fax: (26) 113-43-48
e-mail: oazkrakow@gazeta.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie

Adres: 20-400 Lublin 2, ul. Spadochroniarzy 5
Telefon CA: (26) 118-36-41
Fax: (26) 118-36-43
e-mail: oazlublin@tlen.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie

Adres: 10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 53
Telefon CA: (26) 132-18-36
Fax: (26) 132-18-34
e-mail: oazolsztyn@wp.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie

Adres: 70-231 Szczecin, ul. Kopernika 17A
Adres do korespondencji: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 10A
Telefon CA: (26) 145-22-42
Fax: (26) 145-23-76
e-mail: oazszczecin@wp.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu

Adres: 50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28
Telefon CA: (26) 165-14-90
Fax: (26) 165-40-72
e-mail: oazwrocław@sow.mil.pl

Wojskowe Biura Emerytalne

WBE Białystok
15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 bl. 5,
e-mail: wbebia@wp.pl

WBE Bydgoszcz
85-915 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20a,
e-mail: wbebydgoszcz@wp.mil.pl

WBE Gdańsk
80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 47,
e-mail: wbe.gdansk@mw.mil.pl

WBE Katowice
40-028 Katowice, ul. Francuska 30
e-mail:admin.sieci@wbekatowice.pl.pl

WBE Kielce
25-205 Kielce, ul. Wojska Polskiego 257
e-mail: wbe_kielce@o2.pl

WBE Kraków
30-901 Kraków, ul. Rakowicka 22,
e-mail: wbekrak@bci.pl

WBE Lublin
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5a
e-mail: wbe.lublin@wp.pl

WBE Łódź
91-735 Łódź, ul. Źródłowa 52
e-mail: info@wbe.lodz.pl

WBE Olsztyn
al. Warszawska 96; 10-702 Olsztyn
e-mail: wbfol@zeto.olsztyn.pl

WBE Poznań61-716 Poznań 102, skr. pocztowa 129, ul. Marcelińska 15 A
e-mail: wbepoz@trol.pl 

WBE Rzeszów
35-959 Rzeszów, ul. Konopnickiej 5

e-mail: wberz@wp.pl

WBE Szczecin
70-238 Szczecin, ul. Bartosza Głowackiego 5
e-mail: biuro@wbe.szczecin.pl

WBE Warszawa
00-909 Warszawa, ul. Złota 5,
e-mail: wbewawa@wbewawa.zillion.pl

WBE Wrocław
50-984 Wrocław, ul. obornicka 128A

WBE Zielona Góra
65-101 Zielona Góra, ul. Strumykowa 13,
e-mail: sekretariatwbezg@wp.pl