Login

Hasło

referencje_certyfikat

Wyślij zapytanie

Nadciąga rewolucja w przetargach

Szykują się zmiany w prawie dot. przetargów. Działać ma jeden wyspecjalizowany sąd odwoławczy. Powstać ma również nowa procedura polubowna dla sporów w trakcie kontraktu.

Regulacje dotyczące wielkich zamówień sektorowych np. w energetyce czy transporcie mają zostać rozbudowane.

Uproszczenia czekają procedurę zamówień poniżej progów unijnych, czyli np. w przypadku robót budowlanych na kwotę poniżej 25 mln zł. Te i wiele innych zmian przewiduje projekt nowego prawa zamówień, jaki ma zostać zaprezentowany jeszcze w styczniu.

Autorem projektu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych.

Przetargi po nowemu. Co się zmieni?

Projekt przewiduje też wprowadzenie do zamówień kryterium efektywności i proporcjonalności postanowień umownych oraz obowiązkową klauzulę waloryzacyjną w umowach na usługi i roboty budowlane trwające ponad 12 miesięcy.

Obowiązkowe mają być zaliczki i częściowe płatności w przypadku dłuższych umów, a odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w pełnym zakresie – również w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych .

Najbardziej spektakularną propozycją, wcześniej już postulowaną, jest powołanie w KIO zupełnie nowej Izby Koncyliacyjnej, która ma rozstrzygać spory między wykonawcami a zamawiającymi jeszcze w trakcie realizacji, a nie po jej zakończeniu., jak obecnie.

Zadaniem nowej izby będzie doprowadzenie do ugody w ciągu pół roku. Ma ona zajmować się także największymi sporami.

Projekt 24 stycznia powinien zostać przekazany do uzgodnień i konsultacji. Planowany termin wejścia w życie nowego prawa to pierwszy stycznia 2020 roku – podaje “Rz”.

Najbardziej spektakularną propozycją jest powołanie w KIO zupełnie nowej Izby Koncyliacyjnej, która ma rozstrzygać spory między wykonawcami a zamawiającymi

źródło: https://businessinsider.com.pl